Privacy & disclaimer

Voor Prelum Uitgevers is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Prelum Uitgevers zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kan Prelum Uitgevers gegevens vastleggen in een bestand. De persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

Beveiliging

Prelum Uitgevers maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens

In deze applicatie worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van websites en applicaties te optimaliseren, zodat Prelum Uitgevers haar dienstverlening hierop kan aanpassen.

Auteursrecht

Deze applicatie geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze applicatie is bestemd voor het eigen gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de uitgaven te verveelvoudigen anders dan het bekijken daarvan op een smartphone. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers BV is het niet toegestaan deze uitgaven en/of applicatie te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen aan derden.

Aansprakelijkheid

Deze applicatie is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze relaties en het bieden van ondersteunende service aan onze klanten en abonnees. Prelum Uitgevers BV en/of dochterondernemingen hebben de inhoud van deze applicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Prelum Uitgevers BV is niet verantwoordelijk voor het optreden van fouten, storingen, virussen en/of onderbrekingen in het functioneren van deze applicatie. Prelum Uitgevers BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet functioneren van de applicatie, alsmede met het gebruik van informatie, producten en diensten die worden aangeboden.

Deze applicatie kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Prelum Uitgevers BV of dochterondernemingen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Prelum Uitgevers BV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.